JURIDISK INFORMATION

Faber

Faber

Denne website er udviklet, indehaves og vedligeholdes af FABER by WH, Tarupvej 47-49, 5210 Odense NV, et dansk selskab med hjemsted i Danmark, med henblik på at give oplysninger om FABER og dets produkter og serviceydelser.

Materiale på dette website

Når du åbner eller browser gennem denne website eller i øvrigt bruger materiale herpå, herunder downloader software, skal du tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at det materiale, du vælger at bruge ikke indeholder virus og ikke på nogen anden måde kan påvirke eller skade din computer, herunder at downloaded software er kompatibelt med dit eget software. Selvom FABER har gjort en stor indsats for at sikre, at materialet på denne website er fuldstændigt, rigtigt og opdateret, kan vi ikke indestå herfor. Du bør derfor hverken handle eller undlade at handle på grundlag af materialet, men kontakte FABER, hvorefter vi vil sørge for, at du modtager det ønskede materiale og den ønskede bistand.

Materialet tilhører Faber

Gengivelse eller brug af materialet eller dele af materialet i en hvilken som helst form, er ikke tilladt, bortset fra personlig, ikke-forretningsmæssig brug. Der er ikke givet nogen licens til at gengive eller bruge materialet til andet end sædvanlig web-browsing. Hvis du gengiver materialet til personlig, ikke-forretningsmæssig brug, skal du angive FABER som kilde i form af en henvisning til denne website (http://www.faber.dk) samt anføre vores ophavsretsmeddelelse "©2011 FABER" i forbindelse med gengivelsen. Tekst, fotografier, film, tegninger, grafik, lyd, data, etc. kan være genstand for ophavsret og enten tilhører eller er licenseret af FABER. Varemærker, herunder logoer, slogans, etc. er registrerede eller ikke-registrerede varemærker, der tilhører eller er licenseret af FABER. De produkter, der er vist og de produktionsmetoder, der er beskrevet på denne website kan være genstand for anden immaterialretlig beskyttelse, herunder genstand for patent-, brugsmodel- eller designbeskyttelse, og tilhører eller er licenseret af FABER. Der er ikke givet nogen licens til at bruge nogen af disse immaterielle rettigheder, og vi gør opmærksom på, at FABER nøje overvåger og forfølger eventuelle krænkelser af sine immaterielle rettigheder, herunder strafferetligt.

Materiale overdraget gennem denne website FABER registrerer ikke-personlig information om de besøgende på denne website med det formål at opdatere og forbedre websiten og dermed at give dig den bedst mulige oplevelse og mest relevante information, når du besøger denne website. Personlig information registreres kun, når den afgives frivilligt af den besøgende. Sådan information omfatter navn, adresse, telefon- og faxnumre samt e-mail adresse og bruges kun til det formål den blev afgivet til, medmindre den besøgende udtrykkeligt har givet samtykke til andet. Personlig såvel som ikke-personlig information, der er registreret af FABER anses for fortrolig og vil ikke blive overdraget eller på anden måde gjort tilgængelig for andre. Ethvert materiale, som FABER modtager gennem denne website betragtes som almindelig tilgængelig. FABER er således berettiget til at gengive, bruge, ændre og overdrage sådan materiale uden begrænsninger, herunder ideer til produkter eller produktionsmetoder og know-how, som måtte være indeholdt i sådan materiale.

Links til andre websites

Hvis du bruger et link på denne website til at åbne en anden website, forlader du denne website. Den website, som du åbner, er uafhængig af denne website og FABER har ingen indflydelse på dens indhold. Ved at give mulighed for link fra denne website til andre websites påtager vi os ikke noget ansvar for materialet på den website, der åbnes ved brugen af linket, og FABER fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af, at du åbner eller browser andre websites eller anvender materiale, der er indeholdt herpå, uanset årsagen til et sådant tab og uanset om FABER kunne eller burde have forudset et sådant tab, herunder risikoen for et sådant tab, ved ikke at fjerne linket fra denne website eller på anden måde.

Links til dette website

Når der gives mulighed for link til denne website fra andre websites, har FABER – medmindre det klart fremgår – ikke godkendt, hverken linket eller det materiale, der er indeholdt på den anden website, og FABER er ikke koncernforbundet eller har på anden måde samarbejde med indehaveren af en sådan website.

Forbehold

Faber tager forbehold for trykfejl, ændringer i sortiment og priser.

©2012 Faber

2011 Faber varemærkemeddelelse: ® Faber, Softline, Suntime, Charleston, Benthin, Maximatic, Metamatic, AutoStop, Metalet er registrerede varemærker tilhørende Hunter Douglas Group.